Sunday, April 17, 2011

雷....真係雷爆~!! 浪費我一心想要的造型同心機~!

早前見到潮流興金屬甲,

又好似好好玩咁...

於是我一心諗今次玩咩造型好呢~??

正當打算扮...技安GAGA 後,

便拎起心肝,

開始我的扮野變身行動~!!

首先,

當然係拎我係淘寶返來的金屬指甲貼紙啦....


當然我會睇清楚人地教點用先開始呢~!


先是照燈, 令佢變軟

再度好指位...

 我先搵自己隻指公做例...(是失敗)

 度好位再貼上去!!

這一PART 還算唔錯,

都唔算難HANDLE~

但到呢一PART...

修剪的那一部份!!!!

很難修, 一方面會令個貼紙起紋,

二方面, 那個質地很難用鋤去修好呢~!!!
(參考圖片)

火都來~!!

但不緊要...

我還是會繼續的!


很難得..終於完功!

算是合格嗎?WAH....係黑暗的地方. 都仲見到自己甲色很SHARP~

不過由於比較難整的關係,

都花了我一晚的時間~!

第二日早上,

一心打算開始我STEP 2

SET 頭, 化妝,

一心打算換個新LOOK比大家開心下..

可惜..

沖完涼, 洗完頭後...

我D指...

OMG 見到嗎..?

指頭边位飛起哂~!!!!!!

我痴痴貼貼攪咗成晚....

變成咁..

咩MOOD 都冇哂啦~!!!!!

眼淚都標埋~!其實我那一PART出錯????

10蚊唔算真係好平, 但得個一晚貨仔, 係咪真係有點兒那個呢??

雷成咁! 唔可以唔話比大家知,

10蚊真係都可以慳返~!!!Meet The Author

濕疹令我變得美麗,變得健康,變得堅強! 奇怪嗎? 病發至今,就憑這餐單陪我度過最黑暗時期,同時也令我簡單地減了12磅。。。 我相信,距離康復不遠了。