Monday, April 11, 2011

汪豬@蘋果照妖鏡~

今次這個POST,

很少文字,

只想紀錄一下我跟汪豬和朋友聚會的小片斷!


跟汪豬一齊生活了8年,

很少跟牠出外玩 (愧)!

記得上個月寫了一封汪豬給我的信,

入面提到我答應會給他蛋糕,

會抽多點時間陪伴...

現在的我,

要開始一一做到~

又這麼多開場白..

還是POST 相給大家看吧~

汪豬給我捉實, 乖乖的影埋相,

咪食得囉....

剛剛星期天,

約了數位朋友一齊到DOGSIDE CAFE 跟汪豬一齊玩.在場有好多99一齊玩..其中一隻..好好笑...

條脷.... (哈)


呢隻係好好笑既9, 不過汪豬好唔鐘意佢~爭唔到食物的...只可以無奈咁望住...


至於汪豬..最叻咪係問人攞食物囉~呢個咪係我地專登ORDER 比汪豬的CAKE~

同阿FI 的小龍一齊分來食!


有得食啦...

但樣精靈咗~!技媽...我等咗好耐啦...
 食得未阿..?边個係度捉鬼住我?


原來係黑MI 大肶姐姐..

仲有一個...原來係TATA 姐姐~
技媽. 黑MI 姐姐, TATA 姐姐阿,FI 姐姐

我今日過得好開心阿..

我愛你地~

最後送上汪豬@萍果照妖鏡~Meet The Author

濕疹令我變得美麗,變得健康,變得堅強! 奇怪嗎? 病發至今,就憑這餐單陪我度過最黑暗時期,同時也令我簡單地減了12磅。。。 我相信,距離康復不遠了。