Saturday, November 2, 2013

賴太太新手主婦生活煮食--火腿芝士焗蛋 (早餐)


阿技一直都係Pinterest 的支持者,

成日都會係個度偷師學野.

今次學了這個.....火腿芝士焗蛋.

蛋一隻, 

火腿六片,

芝士少許.

估唔到咁簡單, 但係又好味....

真係一次過滿足哂三種口味.

先把大塊的火腿放入焗模中, 

之後打蛋, 

再分別倒入個別的火腿中, 

再加入芝士.

焗爐準備預熱至120度, 

焗10分鐘就可以了...

朝早趕出門口的你, 試下呢個早餐啦~


Meet The Author

濕疹令我變得美麗,變得健康,變得堅強! 奇怪嗎? 病發至今,就憑這餐單陪我度過最黑暗時期,同時也令我簡單地減了12磅。。。 我相信,距離康復不遠了。