Monday, May 30, 2011

一齊加入BLOG界的大家庭啦~


一向我覺得寫BLOG 係一個自己記錄的平台,

沒有想過會有咁多朋友支持呢~

謝謝大家不停的留言~

所以我決定..有褔齊齊享~!!!!今次又來介紹荀野比大家~

登記咗之後,

跟著STEP 1, 2, 3 咁做,

就會有機會抽到IPAD 啦~

大家一齊支持下,

記著...

有褔同享啦~


 

Meet The Author

濕疹令我變得美麗,變得健康,變得堅強! 奇怪嗎? 病發至今,就憑這餐單陪我度過最黑暗時期,同時也令我簡單地減了12磅。。。 我相信,距離康復不遠了。