Monday, December 15, 2014

濕疹人食譜(八)藜麥薏米甜粥(豆漿底)

自從做完食物敏感測試之後, 
發現原來我可以食得返好多野.

於是以我份報告做藍本, 

創出我自己啱食既食譜.
材料:(二人份量)

藜麥一碗
薏米半碗
蕃薯一個

豆漿兩碗

藜麥是一種非常健康有營養的食物, 可以代替米飯的, 也可以做沙拉, 餅, 糖水....等等.

煮法好簡單, 

1.先把藜麥浸半小時, 然後把水去掉, 
2.薏米浸2小時
3,準備兩碗水份量, 慢火把藜麥煮,先會見到水滾後, 藜麥會吸水, 
4.加入己浸的薏米, 4碗水入(3)
5.至水滾後加入蕃薯.
6.煲至林身完成.備用.

食用時可配豆漿或鮮奶, 但由於小妹對奶類是敏感的, 所以配上少糖豆漿都非常美味.

豆漿或鮮奶加熱至滾. 加入已煲好的藜麥薏米蕃薯蓉, 由於藜麥會很吸水, 所以煲至杰身是正常的, 同時可因個人喜好, 調教質地.

如想稀, 就可以多奶或多豆漿, 如想杰身那可加藜麥薏米蕃薯蓉.

歡迎查詢或意見分享: iammisskwok@gmail.com


Meet The Author

濕疹令我變得美麗,變得健康,變得堅強! 奇怪嗎? 病發至今,就憑這餐單陪我度過最黑暗時期,同時也令我簡單地減了12磅。。。 我相信,距離康復不遠了。