Tuesday, September 2, 2014

濕疹人食譜(五) 彩虹麵的上色方法分享

話說上個月得到邀請, 

到名人龍鳳媽媽家作客, 

而我借這個機會可以扮做大廚, 

煮餐大人小朋友都啱食既晚餐.

我知道小朋友對食方面有時都會比較偏食, 

所以要做一個吸引到他們的食物, 

顏色一定要豐富.

而我今次就選用咗顏色麵.


我知道很多家長都會擔心比你朋友食色素會影響健康的問題, 

所以我都小心謹慎的選擇.

  1. 食用色素
  2. 食用色素,是食品添加劑的一種,又稱著色劑,用於改善物品外觀的可食用染料。常用於食物加工品、飲料、藥物、口紅與化粧品的染色上。
而我今次用的...是蛋糕專用的食物色素.

用法很簡單:

先把麵煮至淋身, 然後倒起備用.


再把食用色素調至水狀. 份量...一粒芝麻大小就可以令一杯水變色了.


把麵放入食用色水中, 浸滿. 約20分鐘,


視乎夠顏色就可以倒起, 

( 我會再會食用水洗乾麵條, 倒出水份至乾身)

那就可以準備醬汁和餸菜了~


Meet The Author

濕疹令我變得美麗,變得健康,變得堅強! 奇怪嗎? 病發至今,就憑這餐單陪我度過最黑暗時期,同時也令我簡單地減了12磅。。。 我相信,距離康復不遠了。