Sunday, October 28, 2012

唔該...請幫手研發能讀寫思想的APP阿~~~

有時真想發明一種科技, 

可以讀到我心入面諗既野, 

再即時寫返出來係BLOG 文度既APP.

唔知大家有冇試過, 好多時靈感一觸即發, 

想即時記得, 搵得紙筆時, 又開唔切電腦....

到開完電腦時又要執相....執完哂出得時...又唔記得哂~~~~~ ( 滴汗)

靈感既野...真係瞬間即逝!!! (又以為自己係藝術家!!)

如果真係有呢個APP, 

我真係希望可以做到即時讀寫,

文法表達跟自己所諗的完全一樣, 

自己識得配上BACKGROUND MUSIC,

仲有配上自己心目中想要的圖片加埋水印......

自動upload上各大forum 或者自己的主blog 位, 咁就真係Prefect 啦~~ 

(突然覺得自己隻手咪變咗冇用囉?)

如果真係有的話, 

想記低自己的逸事, 分享, 都變得簡單囉~~~~~ 

三小時既出文變成半小時的"工作" ,  咁咪唔會出現拖文囉~~!!!!

快....靚....正.....

哈~~

Meet The Author

濕疹令我變得美麗,變得健康,變得堅強! 奇怪嗎? 病發至今,就憑這餐單陪我度過最黑暗時期,同時也令我簡單地減了12磅。。。 我相信,距離康復不遠了。